ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 3ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
โทรศัพท์ : (66) 2218-7416
โทรสาร : (66) 2255-1760
อีเมล์ : csc_n303@hotmail.com, csc.chula@gmail.com

แผนที่