ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Semiconductor and Geopolitical Risks: The Turning Point for Asia”

สงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ใครจะเป็นผู้คว้าชัย และเพราะเหตุใดการแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาคธุรกิจและการจัดระเบียบโลกใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Semiconductor and Geopolitical Risks: The Turning Point for Asia” ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

งานนี้ได้รับเกียรติจาก Yu Jen (Jason) Hsu นักวิชาการอาคันตุกะ Paul Tsai China Center, Yale Law School ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายเทคโนโลยีและการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ มาบรรยายพิเศษเจาะลึกสมรภูมิ Tech War ที่กำลังร้อนแรง และความสำคัญของเกาะไต้หวันในการแข่งขันช่วงชิงความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคเอเชีย

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 0900 – 1100 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯกรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งด้วยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์