ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Semiconductor and Geopolitical Risks: The Turning Point for Asia”

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานบรรยายพิเศษหัวข้อ “Semiconductor and Geopolitical Risks: The Turning Point for Asia” เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 – 11:00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก Yu Jen (Jason) Hsu นักวิชาการอาคันตุกะจาก Paul Tsai China Center, Yale Law School ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายเทคโนโลยีและการแข่งขันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้ และอาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนฯ เป็นผู้ดำเนินรายการในการบรรยายพิเศษครั้งนี้

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนมากขึ้นทุกขณะ สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกมาอย่างยาวนานและจีนผู้ที่กำลังโดดเด่นขึ้นทุกขณะ การแข่งขันในอุตสาหกรรมSemiconductorจึงเป็นที่จับตามองของผู้คนทั่วโลก ในการบรรยายนี้วิทยากรได้บรรยายถึง สาเหตุและผลกระทบของการแข่งขันที่มีต่อภาคธุรกิจ ภาคเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการจัดระเบียบโลกใหม่ นอกจากนี้ยังบรรยายถึงความสำคัญของไต้หวันที่มีต่ออุตสาหกรรม Semiconductor ในการแข่งขันนี้ด้วย