ต้อนรับคณะนักวิชาการจาก China Center for Contemporary World Studies (CCCWS) จากกรุงปักกิ่ง

ผอ.ศูนย์จีนศึกษาให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจาก China Center for Contemporary World Studies (CCCWS) จากกรุงปักกิ่ง.เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา พร้อมด้วย คณะนักวิจัยประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจาก China Center for Contemporary World Studies (CCCWS) นำโดย นาย Qi Wei รองผู้อำนวยการและคณะฯ ที่มาเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยด้านจีนศึกษาร่วมกันด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย