ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับ President of China Institute of International Studies (CIIS) ประจำกระทรวงการต่างประเทศของจีน และคณะนักวิชาการและนักการทูตจากจีน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 Mr.Xu Bu ซึ่งเป็น President of China Institute of International Studies ประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะนักวิชาการ ประกอบด้วย Professor Lin Hongyu รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน Professor Zhai Kun ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และนักการทูตจีน เข้าพบอาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และคณะนักวิจัยประจำศูนย์ฯ

ในการนี้ คณะฝ่ายจีนและไทยได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีน ไทยและอาเซียนภายใต้แนวคิดการเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของจีน ตลอดจนสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทยภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในลำดับต่อไป