ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา เข้าร่วมประชุมและบรรยายทางวิชาการในการประชุม Think Tank Forum ณ กรุงปักกิ่ง

ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา เข้าร่วมประชุมและบรรยายทางวิชาการในการประชุม Think Tank Forum ณ กรุงปักกิ่ง จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติของประเทศไทยและ Chinese Academy of Social Science ของประเทศจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมเดินทางไปกรุงปักกิ่งกับทีมนักวิจัยและนักวิชาการฝ่ายไทย นำทีมโดย ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ, พร้อมกับนักวิจัยนักวิชาการชั้นนำชาวไทยจากหลากหลายมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Ten Years of the Belt and Road: China-Thailand Partnership for Sustainable Development” มีนักวิจัยทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทยบรรยายพิเศษทางวิชาการในหัวต่างๆ โดย ดร.อาร์ม บรรยายในหัวข้อ “Thailand 4.0-China 5.0: Some Observations on Thailand-China Scientific and Technological Exchanges and Collaboration”