ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ China Endgame: ศึกสามก๊กในโลกยุคใหม่

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ China Endgame: ศึกสามก๊กในโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร. กรวรรณ พรหมแย้ม หัวหน้าสาขาภาษาจีน ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ ดร.วศิน ศาตพรวรชิต ดำเนินรายการการบรรยายดังกล่าวเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยสาขาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจการเมืองจีนและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ