ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ ผศ.ดร.อภิรดี เจริญเสนีย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาภาษาจีน


วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ และ ผศ.ดร.อภิรดี เจริญเสนีย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ