รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา ให้การต้องรับคณะนักวิชการจาก College of ASEAN Studies มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ดร.ดลยา เทียนทอง รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจากศูนย์จีนศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจาก College of ASEAN Studies มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi Minzu University) นำโดย Prof.Dr.Yang Xiaoqiang ผู้อำนวยการศูนย์อินโดนีเซียศึกษา Prof.Dr. Yang Yang ผู้อำนวยการศูนย์เวียดนามศึกษา Associate.Prof.Dr. Liao Chunyong ผู้อำนวยการศูนย์เมียนมาร์ศึกษา และ Dr.Lu Meilian จากสถาบันวิจัยไทยศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยไทย จีนและอาเซียน และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ