ขอเชิญร่วมงานเสวนาหัวข้อ”เศรษฐกิจจีนบนทางแยก : โอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย” และงานแถลงเปิดตัวหลักสูตรอบรมระยะสั้น “China Wealth”

พลาดไม่ได้กับงานเสวนาใหญ่ไขปริศนาความท้าทายของเศรษฐกิจจีนและโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในบริบทเศรษฐกิจจีนที่เปลี่ยนแปลงไป

พร้อมแถลงเปิดตัวหลักสูตรอบรมระยะสั้น China Wealth สำหรับผู้บริหารธุรกิจและผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้วิทยายุทธ์ภาคสนามเพื่อรุกตลาดจีนยุคใหม่

จัดโดยศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน และหอการค้าไทยในจีน

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

ธนากร เสรีบุรี
รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร
รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน และอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ Chula Social Innovation Hub

ที่นั่งมีจำกัด โปรดสแกน หรือ ลงชื่อใน https://forms.gle/uAECFkcNupvyAkWd8 เพื่อลงทะเบียน (สำรองที่นั่ง) ล่วงหน้า