เข้าร่วมประชุมและนำเสนอใน 2023 Roundtable on Thailand ของ AMRO หรือ The ASEAN +3 Macroeconomic Research Office

ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาเข้าร่วมประชุมและนำเสนอใน 2023 Roundtable on Thailand ของ AMRO หรือ The ASEAN +3 Macroeconomic Research Office

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอใน Roundtable ของ AMRO ในหัวข้อ Navigating a Global Turbulence ร่วมกับ Dr.Phillip Schellekens ซึ่งเป็น Chief Economist ของ UNDP Asia Pacific และรองศาสตราจารย์ ดร.จิตติภัทร พูนขำ รองคณบดีและอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี Dr.Kouqing Li ซึ่งเป็น Director ของ AMRO เป็นประธานในการประชุม พร้อมผู้ร่วมเสวนาวงปิดได้แก่ ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารโลก และหน่วยงานด้านนโยบายต่างๆ ในไทยและภูมิภาค