เปิดตัวหลักสูตร China Wealth สถาบันผู้นำตลาดจีน รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน และหอการค้าไทยในจีน จัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของเศรษฐกิจจีน พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร China Wealth สถาบันผู้นำตลาดจีน รุ่นที่ 1

คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน ได้กรุณาตอบรับเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และมี ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรร่วมกัน โดยทั้งสามท่านได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้ำเน้นการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อติดอาวุธให้กับนักธุรกิจไทยที่ต้องการคว้าโอกาสจากตลาดผู้บริโภคขนาดมหึมาของจีน

ในงานดังกล่าว รศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

หลักสูตร China Wealth เป็นหลักสูตรสำหรับนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีความตั้งใจจริงในการเข้าบุกตลาดประเทศจีน หรือทำการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นบ่มเพาะทักษะการทำธุรกิจกับจีนอย่างรอบด้าน ผ่านการบรรยายทางทฤษฎีจากนักวิชาการชั้นนำของประเทศ และการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในประเทศจีน รวมไปถึงการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน Workshop ตั้งแต่เริ่มการวางแผนโมเดลธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และการ Picthing ไอเดียธุรกิจจนสามารถนำไปเป็นแผนธุรกิจที่ปฏิบัติได้จริงในตลาดจีน

หลักสูตร China Wealth เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11 กันยายน ถึง 28 กันยายน 2566 และจะมีการอบรมทุกวันเสาร์เวลา 13.00 – 18.00 น. เป็นเวลา 8 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2566 ที่ True Digital Park

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมส่งเสริมการลงุทนและการค้าไทย-จีน โทรศัพท์: 02-766-8657, 083-0455-280 อีเมลล์ sangjunfen@gmail.com หรือที่ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2187229, 02-2187416 อีเมลล์ csc.chula@gmail.com หรือแอดไลน์ @chinawealth