งานเสวนาสาธารณะ “China Shock เศรษฐกิจการเมืองจีนในยุคผันผวน: ความท้าทายต่อไทยและโลก”

Bookscape ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนคิดชวนคุยต่อยอดจากหนังสือ China Shock งานเขียนเล่มล่าสุดของอาร์ม ตั้งนิรันดรร่วมสนทนาโดย

• อาชนัน เกาะไพบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ พรรคเพื่อไทย

• ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล

• อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์และศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือ China Shockดำเนินรายการ

• ณัฏฐา โกมลวาทินกล่าวเปิดงานโดย

• ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

• ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

 รับชมได้ทางออนไลน์[ThaiPBS]

• Facebook : http://fb.watch/syo7HpY8JB/

• YouTube : http://youtu.be/rkS9qSfugbI[Bookscape]

https://www.facebook.com/ChineseStudiesCenterChula/videos/1029115712106128